هیئت اروپایی در حوزه تجهیزات پزشکی به ایران می آیند

با تلاش و هماهنگی های انجام شده توسط کارگزاری IITA و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی ، هیئت عالی رتبه اروپایی در حوزه تجهیزات پزشکی  با ملیت ایتالیایی از تاریخ 17 دی ماه 1400 به مدت یک هفته به کشور سفر خواهند نمود.