هیئت اروپایی در حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی وارد ایران شدند

پیرو اهمیت ویژه توسعه روابط اقتصادی بین المللی در شرایط کنونی کشور، گروه شرکت های IITA به عنوان کارگزار رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اروپا به مرکزیت ایتالیا گام هایی اساسی در تحقق توسعه بین المللی به ویژه در اکوسیستم فناورانه و نوآورانه کشور برداشته است.   در این راستا  با تلاش های این کارگزاری و حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق پژوهش …
ادامه مطلب

هیئت اروپایی در حوزه تجهیزات پزشکی به ایران می آیند

با تلاش و هماهنگی های انجام شده توسط کارگزاری IITA و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی ، هیئت عالی رتبه اروپایی در حوزه تجهیزات پزشکی  با ملیت ایتالیایی از تاریخ 17 دی ماه 1400 به مدت یک هفته به کشور سفر خواهند نمود.   
ادامه مطلب