هیئت اروپایی در حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی وارد ایران شدند

پیرو اهمیت ویژه توسعه روابط اقتصادی بین المللی در شرایط کنونی کشور، گروه شرکت های IITA به عنوان کارگزار رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اروپا به مرکزیت ایتالیا گام هایی اساسی در تحقق توسعه بین المللی به ویژه در اکوسیستم فناورانه و نوآورانه کشور برداشته است.  

در این راستا  با تلاش های این کارگزاری و حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق پژوهش و فناورری غیر دولتی تجهیزات پزشکی از تاریخ 17/10/1400 به مدت یک هفته میزبان هیئت ایتالیایی با محوریت توسعه بین المللی کسب و کارهای دانش بنیان حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی، خواهیم بود.

در حال حاضر ایتالیا با بیشترین سطح روابط اقتصادی اولین شریک تجاری اروپایی ایران می باشد.

این هیئت متشکل از مشاوران ارشد توسعه کسب و کار حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی در بازار اروپا می باشند.

هدف از سفر این هیئت، تحقق دو پروژه سرمایه گذاری در کشور و بسترسازی و تسهیل گری صادرات دانش، محصولات و خدمات ساخت ایران در اروپا به مرکزیت ایتالیا می باشد.