توسعه بین المللی کسب و کارها 

هم افزایی دانش و تجربه برای
​​IITA ​​​​​​​دروازه ورود کسب و کار شما به بازارهای جهانی است

راهبرد اساسی ما تحقق توسعه پایدار بین المللی کسب و کار شما است

درباره‌ی ما


IITA یک شرکت مشاوره مدیریت و توسعه گری بین المللی کسب و کار است که در کمک به شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) برای ایجاد رشد پایدار از طریق گسترش موفقیت آمیز به بازارهای بین المللی تخصص دارد. ما به شرکت ها در بین المللی شدن کمک می کنیم.

IITA  در سال 2017 به عنوان یک شرکت خصوصی ایتالیایی تأسیس شد، کار خود را از ایتالیا و در حال حاضر با شبکه گسترده ای از شرکای مشاوره در سراسر جهان آغاز کرد. تیم حرفه ای بین المللی ما بیش از 40 سال دانش و تخصص جمعی دارد که به ما مزیت منحصر به فردی در ارائه خدمات حرفه ای به شرکت ها در طیف گسترده ای از صنایع می دهد.

ارتباط با ما
درباره شرکت مشاوره IITA

خدمات ما

​ارزیابی و آسیب شناسی تخصصی و بسترسازی متناسب با آن برای کسب و کار شما برای ورود به بازاهای جهانی

​​​​​آماده سازی و بسترسازی کسب و کارها 
​ترسیم و تحقق نقشه راه کسب و کارها

​​ترسیم و تحقق نقشه راه اختصاصی برای کسب و کار شما برای بین المللی شدن 

خدمات استدیو طراحی بهرنگ

ساز و کارها

تولید مشترک

سرمایه گذاری

بازاریابی B2B
B2C

​اصلی ترین سازوکارهای پیشنهادی ما برای جهانی شدن  

توانایی های استدیو طراحی بهرنگ

شرکای راهبردی و مشتریان 

اصلی ترین دارائی ما شرکا و مشتریان ما هستند

رویدادها

​نشست های آسیب شناسی توسعه بین المللی  کسب و کارها

چهارشنبه های مشاوره ای 

به زودی: یکشنبه های صادراتی 

​با همکاری صندوق نوآوری یکشنبه های صادراتی را برگزار می نماییم 

 نشست با هیئت ایتالیایی در حوزه تجهیزات پزشکی  

با حمایت معاونت علمی و صندوق تجهیزات این نشست در روز شنبه 18 دی ماه 1400 برگزار خواهد شد